Herstart na herfstvakantie

Beste ouder
Beste leerling

Na de herfstvakantie start het Bernardusvija op onder verstrengde Corona-maatregelen. Het gevolg is dat onze leerlingen slechts 50% contactonderwijs zullen krijgen. Met andere woorden: elke leerling komt slechts één volledige dag per week naar school. De reden waarom we dit doen is omdat de overheid wil dat verplaatsingen en contactmomenten tot een minimum beperkt worden. De maatregel geldt tot aan de week van de klassenraden, vier weken in totaal, dit is tot en met de schoolweek van 7-11 december.

 

Hoe pakken we dit aan?
-> Elke leerling zal tijdens de ene week één volledige dag praktijk volgen, en tijdens de week erop één volledige dag algemene vorming (PAV). In de derde week krijgt hij/zij dan weer praktijk, enzoverder. -> Wie enkel praktijkopleiding volgt zal één dag praktijk per week krijgen.

-> Elke leerling zal opdrachten naar huis meekrijgen waaraan zij/hij kan werken tijdens de week dat je geen praktijk- of PAV-opleiding hebt. Maak hier werk van, het resultaat telt mee voor jouw individueel traject!

 

Op welke dag moet je naar school komen?
-> Op dit moment zijn we bezig met het opmaken van een overzichtelijke planning. Wie wanneer op school verwacht wordt laten we je snel weten per smartschoolbericht, mailbericht of telefonisch.
Voor de leerlingen van de maandag/dinsdag-groep wordt dit ten laatste nu vrijdag gecommuniceerd. Voor de leerlingen van de donderdag/vrijdag-groep gebeurt dit ten laatste op maandag 16 november.

Mocht je tegen dan niets hebben vernomen mag je ons altijd mailen via info@bernardusvija.be, of telefonisch via 055 33 09 62.

 

Als laatste wil ik er nog eens de nadruk op leggen dat alle huidige maatregelen nog steeds van toepassing zijn. Ik som ze hieronder nog eens op.

  • Was en ontsmet je handen regelmatig.
  • Bij het toekomen op school ga je onmiddellijk door naar het leslokaal, je blijft niet hangen aan de schoolpoort of op de speelplaats. De leerkracht zal  aanwezig zijn in het lokaal.
  • Draag je mondmasker correct (dus ook over je neus), ook tijdens de pauzes.
  • Hou 1,5 meter afstand van elkaar, ook op de speelplaats.
  • Zorg voor een goede ventilatie in de klas: de ramen en deuren blijven open. 
  • Heb je koorts of een ander symptoom? Verwittig de school en blijf thuis.


In naam van ons team, wens ik aan iedereen een goede start toe, en een behouden gezondheid!

Toon Vroman
Coördinator Bernardusvija
Directie Bernardusokan