Welkom bij Bernardusvija

Vija staat voor Vorming en Integratie van Jongeren via Arbeid. We vormen de jongere tot een verantwoordelijke burger die actief aan de maatschappij kan deelnemen. “Gaan werken” is het middel bij uitstek om die vorming te realiseren.

In Bernardusvija combineren jongeren van 15 tot 25 jaar een schoolse opleiding van twee dagen met een werplekinvulling van drie dagen. Ze kunnen er terecht in de opleidingen hout, bouw, metaal, tuinbouw, zorg, horeca en verkoop.

Bernardusvija wil een warme school zijn: kwalificeren gebeurt via maatwerk, we zoeken samen met de jongere naar een aangepast traject waarbij wederzijds respect en verantwoordelijkheid opnemen de twee belangrijkste attitudes zijn. 

Onze missie

Verantwoordelijkheid nemen en groeien naar zelfstandigheid. Respect krijgen voor je talent en het beste in je bovenhalen. De stap zetten naar werk en je voorbereiden op je taak in de samenleving.Een nieuwe kans krijgen, en nog één en nog één. Mensen die in jou geloven, want je bent het waard!

BASISBROCHURE
BEKIJK ONZE INFOBROCHURE
CENTRUMREGLEMENT
BEKIJK ONS REGLEMENT
INFORMATIEFILM
VOORSTELLING VAN DE BERNARDUSSCHOLEN

 

Laatste updates

Onze Accenten

 

 

 

Contactgegevens klokkkenluidersdecreet:Guimardstraat 1, 1040 Brussel | 02 507 07 12 klokkenluider@katholiekonderwijs.vlaanderen