Opvoedingsproject

Ons centrum luistert naar de naam Bernardusvija. We maken deel uit van de scholengroep Bernardusscholen van Oudenaarde.

Vija staat voor Vorming en Integratie van Jongeren via Arbeid
De letternaam zegt volledig wat het centrum als doel heeft: We vormen de jongere tot een verantwoordelijke burger die actief aan de maatschappij kan deelnemen.Gaan werken” is het middel bij uitstek om die vorming te realiseren.

Ons centrum wil een sterke opleiding aanbieden en wil de jongere volledig vormen. Niet alleen kennis opdoen en technieken aanleren is belangrijk, maar wij willen ook attitudes en waarden bijbrengen.

We willen een sterk centrum zijn, met goede opleidingen die de jongeren sterker maken. Onze vorming is maatwerk, dit wil zeggen dat iedere jongere een aangepast leertraject volgt dat rekening houdt met de vooropleiding, de mogelijkheden en het tempo van de jongere.

We willen een warm centrum zijn, waar iedere jongere welkom is. We staan open voor ieder verhaal en willen, binnen de mogelijkheden van ons centrum, samen zoeken naar een voor de jongere aangepast traject. Wederzijds respect tonen en zelf verantwoordelijkheid opnemen zijn voor ons zeer belangrijke attitudes.