Missie en visie

Missie

Verantwoordelijkheid nemen en groeien naar zelfstandigheid.
Respect krijgen voor je talent en het beste in je bovenhalen.
De stap zetten naar werk en je voorbereiden op je taak in de samenleving.
Een nieuwe kans krijgen, en nog één en nog één.

Mensen die in jou geloven, want je bent het waard!

 

Visie

Ons centrum luistert naar de naam Bernardusvija. We maken deel uit van de scholengroep Bernardusscholen van Oudenaarde.

Vija staat voor Vorming en Integratie van Jongeren via Arbeid. 
De letternaam zegt volledig wat het centrum als doel heeft: we vormen de jongere tot een verantwoordelijke burger die actief aan de maatschappij kan deelnemen. 'Gaan werken' is het middel bij uitstek om die vorming te realiseren.

Ons centrum wil een sterke opleiding aanbieden en wil de jongere volledig vormen. Niet alleen kennis opdoen en technieken aanleren is belangrijk, maar wij willen ook attitudes en waarden bijbrengen.

We willen een sterk centrum zijn, met goede opleidingen die de jongeren sterker maken. Onze vorming is maatwerk, dat wil zeggen dat iedere jongere een aangepast leertraject volgt dat rekening houdt met de vooropleiding, de mogelijkheden en het groeitempo van de jongere.

We willen een warm centrum zijn waar iedere jongere welkom is. We staan open voor ieder verhaal en willen, binnen de mogelijkheden van ons centrum, samen zoeken naar een voor de jongere aangepast traject. Wederzijds respect tonen en zelf verantwoordelijkheid opnemen zijn voor ons zeer belangrijke attitudes.