Ouderbetrokkenheid

Als jongere ben je verantwoordelijk voor je eigen leertraject. Daarom vinden we het belangrijk dat je zicht hebt op de vooruitgang van je traject, met andere woorden dat je bijhoudt welke vaardigheden je al hebt verworven en welke nog niet. Je leerkrachten geven je zeer regelmatig feedback over je resultaten. Van jou verwachten we dat je interesse toont voor je eigen resultaten en vorderingen. We vinden het daarom heel belangrijk dat je aanwezig bent op de klassenraad.

Naast de eigen betrokkenheid bij je traject vinden we het ook belangrijk dat je goed wordt omringd. Zowel jij, als de leerkrachten en begeleiders, maar zeker ook je ouders, of de personen die de voogdij onder hun hoede hebben spelen hierbij een belangrijke rol. Het is bevorderlijk voor het welslagen van je traject dat de school en de ouders op één lijn staan. Het is optimaal wanneer je zelf ook op die lijn aansluit. Daarom worden in ons centrum jaarlijks drie oudercontacten gepland. We wachten niet noodzakelijk op een oudercontact om over het traject te communiceren. We nemen de telefoon als we dit nodig vinden. Ook u hoeft het oudercontact niet nodeloos lang af te wachten.

Hebt u een vraag, een opmerking, een bezorgdheid? Neem gerust telefonisch contact op of spring eens binnen in ons centrum!