Algemene vorming (AV)

Lesuren per week

Op basis van de vooropleiding zal je het programma van de 2de graad beroepssecundair onderwijs met 8 lesuren AV (Algemene Vorming) per week volgen. In de 3de graad beroepssecundair onderwijs of in het diplomajaar volg je 7 lesuren AV (Algemene Vorming) per week. 

Gelijkwaardige getuigschriften

In het deeltijds beroepssecundair onderwijs worden dezelfde leerplannen als in het voltijds onderwijs gevolgd. Dit heeft tot gevolg dat het getuigschrift, het studiegetuigschrift en het diploma dat ons centrum uitreikt gelijkwaardig zijn aan die van het voltijds onderwijs en dat deze hetzelfde maatschappelijk effect hebben. Je kan na het behalen van het diploma, onder dezelfde voorwaarden als leerlingen uit het voltijds onderwijs, toegang krijgen tot verder studeren en je voor dezelfde openbare examens inschrijven.