Schoolbenodigdheden

De schoolbenodigdheden voor ons centrum zijn beperkt.

Voor de lessen PAV heb je enkel een map en balpen nodig. Alle lesmateriaal (o.a. kopies) wordt door het centrum bezorgd. 

Voor de lessen beroepspraktijk vragen we dat je aangepaste werkkledij aankoopt. Omdat het centrum zorgt dat er in de praktijkklassen voldoende gereedschap aanwezig is, is de aanschaf van eigen gereedschap voor de lessen BGV niet nodig. 

 

Kosten?

Het inschrijvingsgeld voor een schooljaar bedraag € 100,00.  Afhankelijk van de gekozen beroepsopleiding kan nog een extra kost bijgerekend worden. Dit gaat dan vooral over lessen horeca en werkkledij.
Culturele daguitstappen, sportactiviteiten, projectweken, teambuildingsdag, ... worden extra gefactureerd.