Schoolbenodigdheden

De schoolbenodigdheden voor ons centrum zijn beperkt.

Voor de lessen PAV heb je enkel een map en balpen nodig. Alle lesmateriaal (o.a. kopies) wordt door het centrum aangeleverd. 

Voor de lessen beroepspraktijk vragen we dat je aangepaste werkkledij aankoopt. Omdat het centrum zorgt dat er in de praktijkklassen voldoende gereedschap aanwezig is, is de aanschaf van eigen gereedschap voor de lessen BGV niet nodig. Enkel klein gereedschap zoals bijvoorbeeld een vouwmeter of een potlood zal je zelf moet aanschaffen. 

 

Kosten?

Voor alle kosten, dit zijn alle kopies (algemene vorming en beroepsopleiding), het gebruik van gereedschap en computers,  sport en culturele activiteiten vragen we een vaste bijdrage die € 75,00 bedraagt. Afhankelijk van de gekozen beroepsopleiding kan nog een extra kost bijgerekend worden. Dit gaat dan vooral over werkkledij.

Klik hier voor een overzicht van de inschrijvingskosten.