BeroepsGerichte Vorming (BGV) - Leren & Werken

7 lesuren per week

Je volgt 7 lesuren BGV (beroepsgerichte vorming) per week.

 

3 sectoren

Ons centrum biedt opleidingen aan in 3 sectoren: horeca (kok) , tuinbouw (tuinaanlegger en groenbeheerder) en zorg (verzorgende of verzorgende/zorgkundige).

 

Certificaat

Binnen iedere sector worden verschillende beroepsopleidingen aangeboden. Het programma van een beroepsopleiding bestaat uit een reeks van competenties die de jongeren via het uitvoeren van opdrachten  inoefent. De opleidingsprogramma’s worden samengesteld in samenwerking met de sectororganisaties. Als je de competenties voldoende onder de knie hebt, reikt het centrum jou een certificaat uit. Dat certificaat is een bewijs van beroepsbekwaamheid en wordt door de bedrijfssectoren erkend.