Evaluatiebeleid

Permanente evaluatie

In ons centrum is er permanente evaluatie. Je leerprestaties worden voortdurend opgevolgd en geëvalueerd. Dit gebeurt via het maken van opdrachten en oefeningen, het verwerken van leerstof in de klas, een leergesprek, de bespreking van fouten, de bespreking van een werkstuk, overleg met de mentor en je begeleiders op de werkplek, enz… Zowel de leerplandoelstellingen van algemene vorming als de competenties worden op die manier beoordeeld.

Omdat je verantwoordelijk bent voor je eigen leertraject vinden we het belangrijk dat je zicht hebt op de vooruitgang van je traject, met andere woorden dat je bijhoudt welke vaardigheden je al hebt verworven en welke nog niet. Je leerkrachten geven je zeer regelmatig feedback over je resultaten, deze vind je ook terug bij Resultaten op Smartschool.

Op geregelde tijdstippen zal de klassenraad samenkomen om samen met jou te bekijken welke vooruitgang je maakt in je traject. In de klassenraad zitten alle leraren/begeleiders die dat schooljaar bij je opleiding betrokken zijn. 

Op de oudercontacten lichten je leerkrachten de resultaten en vorderingen toe. Een schriftelijke neerslag van de resultaten vind je ook in het rapport van januari, maart/april en juni.

Meer informatie over het evaluatiebeleid vind je in het centrumreglement.