2de graad

Toelatingsvoorwaarden

Als je nog geen getuigschrift van de 2de graad beroepssecundair onderwijs hebt behaald, dan kom je automatisch in de groep van de 2de graad terecht, ongeacht je leeftijd. Het getuigschrift van de 2de graad heeft een belangrijk maatschappelijk effect, en is een voorwaarde om tot de derde graad of het diplomaprogramma te worden toegelaten.

 

Voorwaarden tot het behalen van het getuigschrift

  • De leerplandoelstellingen uit het leerplan op een voldoende wijze hebben verworven.
  • In het bezit zijn van een certificaat van beroepsbekwaamheid.
  • Kan ten vroegste worden uitgereikt 2 jaar na het beëindigen van de 1ste graad van het secundair onderwijs.