Diploma

Toelatingsvoorwaarden

Je wordt tot het programma van het diploma secundair onderwijs toegelaten als je:

  • in het bezit bent van het getuigschrift van de 2de graad;
  • na je eerste graad 4 schooljaren secundair onderwijs hebt gevolgd.

Opmerking: het bezit van het studiegetuigschrift van de 3de graad is geen wettelijke voorwaarde, maar het strekt zeker tot aanbeveling. Bij het ontbreken ervan zal de klassenraad een (niet-bindend) advies formuleren.

 

Voorwaarden tot het behalen van het getuigschrift

  • De vaardigheden uit het leerprogramma op een voldoende wijze hebben verworven.
  • In het bezit zijn van een certificaat van beroepsbekwaamheid.
  • Kan ten vroegste worden uitgereikt 5 jaar na het beëindigen van de 1ste graad van het secundair onderwijs.