Werken aan arbeidsrijpheid

De aanloopfase

Niet iedere jongere is bij de inschrijving in het DBSO klaar om deeltijds te gaan werken. Het ontbreekt hen soms nog aan de nodige arbeidsattitude om een arbeidsovereenkomst aan te gaan. In de aanloopfase word je begeleid door vormingswerkers die samen met jou aan je arbeidsrijpheid werken. Je leert er allerlei vaardigheden die onmisbaar zijn als je wil gaan werken. Bij de aanloopfase kan je instromen bij de focus vorming of de focus werkervaring.

Bij focus vorming ligt de nadruk op het aanscherpen van de arbeidsattitudes: leren samenwerken, werken aan stiptheid, werken onder gezag, ... zijn belangrijke vaardigheden die je moet beheersen om aan de slag te kunnen op een latere werkplek. Hiervoor volg je een programma bij een externe organisator. Wanneer je het goed doet, ben je klaar om over te gaan naar een echte werkplek.

Bij focus werkervaring ligt de nadruk op het bijschaven van de technische competenties (vakinhoudelijk). Wat je aanleert op school oefen je in de praktijk verder in op een werkplek die we samen met jou zullen zoeken bij de diensten van een openbaar bestuur (vb. groendienst van een gemeente, een bibliotheek, ...) of een vzw (vb. een kringloopwinkel, klusjesdienst van een algemeen ziekenhuis, een school, ...). Je kan er je arbeidsvaardigheden en je arbeidstempo verder inoefenen.