Werken met een Overeenkomst Alternerende Opleiding (OAO)

De overeenkomst van alternerende opleiding is een bezoldigde voltijdse overeenkomst die gesloten wordt tussen de leerling, de erkende onderneming en de opleidingsverstrekker. Ze wordt gesloten voor het volledige leertraject (lescomponent en werkcomponent) en omvat gemiddeld op jaarbasis minstens 20 uur per week opleiding op een reële werkplek (zonder rekening te houden met de wettelijke feest- en vakantiedagen).

 

Voor wie?

De leerling moet 15 jaar oud zijn en moet ten minste de eerste twee jaren van het secundair onderwijs voltooid hebben. Op basis van een screening (arbeirdsbereidheid - arbeidsrijpheid) wordt de jongere georiënteerd. 

 

Vergoeding

Vanaf 1 september 2016 bedraagt de minimale maandelijkse leervergoeding voor een leerling met een OAO: bedragen worden aangepast.

€  tijdens het eerste jaar van een alternerende opleiding;
€ 

wanneer het 1° jaar van een alternerende opleiding met succes beëindigd is of de 2° graad van het secundair onderwijs met succes beëindigd is;

€ 

wanneer het 2° jaar van een alternerende opleiding met succes beëindigd is
of het eerste jaar van de 3° graad secundair onderwijs met succes beëindigd is
of de kwalificatiefase van het buitengewoon onderwijs (opleidingsvorm 3) met succes beëindigd is.

Zolang de leerling niet meer dan ? euro per maand verdient en de leerling niet ouder is dan 25 jaar, blijft het recht op kinderbijslag behouden.

 

Duur

De duur van de OAO, en dus van de opleiding, bedraagt 1, 2 of 3 jaar naargelang het aan te leren beroep. De vooropleiding van de leerling kan ook aanleiding geven tot een kortere duur van de opleiding.

De ondernemer moet de leerling een volledige praktische opleiding geven. De inhoud van deze opleiding is per beroep beschreven in een programma.

 

Een extraatje voor leerplichtige leerlingen

De startbonus is een premie voor jongeren met een overeenkomst alternerende opleiding in het dbso.

De stagebonus is een premie voor de onderneming en is mogelijk voor een leerplichtige leerling met een overeenkomst alternerende opleiding indien deze minstens 3 maanden heeft gelopen.

Bedragen: voor het 1e en 2e jaar bedraagt de bonus 500 euro, in het 3e jaar is dit 750 euro. Voorwaarde is wel dat de leerling geslaagd is in het opleidingsjaar.